image description
# 468533
USD 86.50 (Book Not in Ready Stock, will take 45-60 days to source and dispatch)
- +

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ : บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร, การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ : พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน = Patibatkān lap nai samō̜raphūm rop : banthưk prawattisāt kānthahān, kānmư̄ang Thai thī phœ̄ng khonphop : Phon Trī Čhakkrachai Suphāngkhasēn

Author :  dōi Dō̜rō̜. Thipphānidā Pālakawong Na ʻAyutthayā ; Kō̜nkit Ditsathān, phūrīaprīang ; ban

Product Details

  • Country Thailand
  • Publisher Samnakphim Riwœ̄ Buk, Krung Thēp , Thailand
  • ISBN9786164510265
  • FormatPaperBack
  • LanguageThai
  • Year of Publication2562 [2019]
  • Bib. Info283 pages : illustrations ; 25 x 26 cm
  • CategoriesC?hakkrachai Supha¯ngkhase¯n, -- 1914-1978. Generals -- Thailand -- Biography. Thai-Indochinese Conflict, 1940-1941.
  • Shipping Charges(USD)
Product added to Cart