இலங்கைத் திணை அரசியலில் வர்க்கப் போராட்டம் = Ilankait Tiṇai Araciyalil Varkkap Pōrāṭṭam

Author :  ந. இரவீந்திரன் = Na. Iravīntiraṇ

Product Details

  • Country Sri Lanka
  • Publisher அகரம் பிரின்டேர்ஸ்,இலங்கை = Akaram Piriṇṭērs, Sri Lanka.
  • ISBN9789554110946
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2019
  • Bib. Infoxii, 87p.
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

History - Politics

Product added to Cart