கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனை நாடகப் பாரம்பரியம் = Kolumpu Koṭṭāñcēṇai Nāṭakap Pārampariyam

Author :  கே. செல்வராஜன் = Kē. Celvarājaṇ

Product Details

  • Country Sri Lanka
  • Publisher பூபாலசிங்கம் பதிப்பகம், கொழும்பு, இலங்கை = Pūpālacinkam Patippakam, Kolumpu, Sri Lanka.
  • ISBN9786245099009
  • FormatPaperBack
  • LanguageTamil
  • Year of Publication2019
  • Bib. Infoxxi, 291p.;
  • Shipping Charges(USD)

Product Description

History of Drama/Drama Artists in Colombo

Product added to Cart